Coaching Tips

Pastor Jim’s Coaching Tips

Pastor Jim’s Coaching Tips 05/28/2021:

Pastor Jim’s Coaching Tips 05/20/2021:

Pastor Jim’s Coaching Tips 05/14/2021:

Pastor Jim’s Coaching Tips 04/30/2021:

Pastor Jim’s Holy Week devotional 04/03/2021:

Pastor Jim’s Holy Week devotional 04/02/2021:

Pastor Jim’s Holy Week devotional 04/01/2021:

Pastor Jim’s Holy Week devotional 03/31/2021:

Pastor Jim’s Coaching Tips 03/19/2021:

Pastor Jim’s Coaching Tips 03/04/2021:

Pastor Jim’s Coaching Tips 02/04/2021:

Pastor Jim’s Coaching Tips 01/28/2021:

Pastor Jim’s Coaching Tips 01/21/2021:

Pastor Jim’s Coaching Tips 01/14/2021:

Pastor Jim’s Coaching Tips 01/07/2021:

Pastor Jim’s Coaching Tips 12/30/2020:

Pastor Jim’s Coaching Tips 12/23/2020:

Pastor Jim’s Coaching Tips 12/10/2020:

Pastor Jim’s Coaching Tips 12/04/2020:

Pastor Jim’s Coaching Tips 11/25/2020:

Pastor Jim’s Coaching Tips 11/13/2020:

 

Pastor Jim’s Coaching Tips 09/25/2020:

Pastor Jim’s Coaching Tips 09/17/2020:

Pastor Jim’s Coaching Tips 08/27/2020:

Pastor Jim’s Coaching Tips 07/24/2020:

Pastor Jim’s Coaching Tips 07/08/2020:

Pastor Jim’s Coaching Tips 07/02/2020:

Pastor Jim’s Coaching Tips 06/25/2020:

Pastor Jim’s Coaching Tips 06/18/2020:

Pastor Jim’s Coaching Tips 06/11/2020:

Pastor Jim’s Coaching Tips 06/04/2020:

Pastor Jim’s Coaching Tips 05/27/2020:

Pastor Jim’s Coaching Tips 05/21/2020:

Pastor Jim’s Coaching Tips 05/14/2020:

Pastor Jim’s Coaching Tips 05/07/2020:

Pastor Jim’s Coaching Tips 04/29/2020:

Pastor Jim’s Coaching Tips 04/22/2020:

Pastor Jim’s Holy Week Devotional – Saturday, April 11, 2020

Pastor Jim’s Holy Week Devotional – Friday, April 10, 2020

Pastor Jim’s Holy Week Devotional – Thursday, April 9, 2020

Pastor Jim’s Holy Week Devotional – Wednesday, April 8, 2020

Pastor Jim’s Holy Week Devotional – Tuesday, April 7, 2020

Pastor Jim’s Holy Week Devotional – Monday, April 6, 2020

Pastor Jim’s Holy Week Devotional – Sunday, April 5, 2020

Pastor Jim’s Coaching Tips 03/27/2020:

 

Pastor Jim’s Coaching Tips 03/24/2020:

 

 

Pastor Jim’s Coaching Tips 03/17/2020: